ჩვენი გუნდი

ლაშა ბაკურაძე

დამფუძნებელი

მაია კუკავა

დირექტორი

თეონა ხურცილავა

ადმინისტრაციის უფროსი

მზია ხუციანიძე

საგადასახადო ექსპერტი

თამარ ეზიაშვილი

ბუღალტერი

თათია ლორია

გაყიდვების ჯგუფის უფროსი

ლალი ეუაშვილი

Accountant

Anna Katsadze

Financial Advisor/ Accountant